Våld får oss att tänka på sparkar och slag eller högljudda verbala kränkningar. Men våld kan också vara diskret inbäddat i kulturen, som fördomar. Om det ska forskaren Kristina Sehlin MacNeil hålla ett föredrag torsdag den 12 november på Kafé Station.

Kristina Sehlin MacNeil är verksam som doktorand vid Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. Hon har en bakgrund inom freds- och konflikthantering och hennes avhandling handlar om konflikter mellan urfolk och gruvbolag. Att konflikter mellan kolonisatörer och urfolk uppstår är inte konstigt alls och förekommer över hela världen, enligt Kristina Sehlin MacNeil.
– Det handlar om mark, vem som ska få nyttja marken och på vilket sätt, förklarar hon.

Titeln på föredraget är ”Strukturellt och kulturellt våld: majoritetssamhällen och urfolk”, och det handlar om maktrelationer mellan urfolk och stater och bygger på fredsforskaren Johan Galtungs våldstriangel som visar tre typer av våld.

En vinkel utgörs av direkt våld, och indirekt våld såsom kulturellt och strukturellt våld utgör resterande två vinklar. Laevas sameby utanför Kiruna är ett exempel på hur Sveriges ursprungsbefolkning samerna utsätts för strukturellt och kulturellt våld. Gruvbolagen, såväl svenska som utländska, respekterar inte samernas rättigheter och kör över dem. Det är det strukturella våldet. De fördomar och den inställning som man har till samerna och som får rättfärdiga en sådan behandling är det kulturella våldet.

Kristina Sehlin MacNeil förklarar att detta är frågor som rör oss alla, eftersom det är först när vi jobbar med våra egna attityder som vi kommer åt det strukturella våldet i samhället. De som drabbas av indirekt våld är främst minoritetsgrupper som då exempelvis samerna.

I Sverige finns det en etablerad uppfattning att samerna har det väldigt bra här i jämförelse med till exempel Aboriginerna i Australien och indianerna i USA, men Kristina Sehlin MacNeil anser att det är en generalisering som kan diskuteras. Enligt henne gömmer sig svenska staten gärna bakom sådana påståenden medan verkligheten är att Sverige har fått smäll på fingrarna av FN ett antal gånger för sin behandling av samerna. Men det är inte alltid det uppmärksammas av svensk media.

Samerna osynliggörs och förbises i det svenska samhället, och att sedan makten i Stockholm har ett ointresse för Norrland i största allmänhet har inte gjort saken bättre.

Annelie Markgren
Foto: Mattias Pettersson