Ett nytt kapitel skrivs i Umeå studentkårs historia när nybildade kårlistan Rimligt Initiativ för Kåren, RIK, tar makten i kårfullmäktige. Vertex träffat några av nyckelpersonerna, som vill skapa en helt ny kår ur ”den gamla”.

Det här läsåret fyller Umeå studentkår 60 år, och under största delen av kårens långa historia har partipolitiska grupperingar bestämt hur den styrts.

Men i kårvalet i våras ställde en grupp studenter upp med ett annat mål. Inflytandet från politiska partier skulle tas bort och kårvalssystemet förändras. Istället ska nu inflytandet över Umeå studentkår baseras på kårens sju sektioner
– När kåren fyller 100 år ska de tänka tillbaka hit, säger Erik Vikström, ny kårordförande sedan den 1 juli.

Gruppen heter Rimligt initiativ för kåren och vann en jordskredsseger med 65 procent av rösterna i kårvalet i våras, vilket innebär egen majoritet i kårfullmäktige.
– När vi lämnar om ett år, ska vi lämna ett helt annat kårvalsystem. Inflytandet ska komma från studenter, istället för från politiker, säger Erik Vikström.
– Vi ska verkligen jobba för att medlemmarna i sektionerna ska få sin röst hörd, säger Emma Wallerström i RIK:s ledningsgrupp.

Läs mer i Vertex nr 4-2018.

Text och foto:
Benjamin Backlund