– Studenter är ett trevligt inslag och positivt för Umeå som stad. Men tyvärr dricks det för mycket alkohol vilket kan leda till problem för vissa. Det säger John Forsberg, chef vid ordningspolisen i Västerbotten.

olburkUnder mottagningen, eller insparken som det också kallas, kommer tusentals nya studenter att bekanta sig med både varandra och Umeå stad. I våras besökte Polisen universitetet för att informera ansvariga för höstens insparkar om vilka regler och lagar de bör tänka på, samt vilka konsekvenser alkoholen kan medföra.

PRECIS SOM I SAMHÄLLET i stort ökar antalet fall av misshandel och sexuella brott när alkohol är inblandat. Genom undersökningar presenterade av Polisen vet man att det i 80 procent av alla misshandelsfall förekommer alkohol. Undersökningar visar också att personer som brukat alkohol löper 13 gånger större risk att använda våld under de första 24 timmarna efter alkoholintaget.
– Det är bland annat när det går överstyr och det handlar om tvång och hetsning i samband med alkohol som det har varit fråga om sexuella ofredanden, vilket är mycket tråkigt.

UNDER STUDIETIDEN KAN  det vara bra att veta vilka regler som gäller vid alkoholförtäring. Olika regler kan gälla för olika områden vid förtäring av alkohol på offentlig plats. Varje kommun väljer själv vilka regler som ska gälla för alkoholförtäring på offentlig plats, men reglerna kan även skilja inom kommunen. Polisen kan utfärda ordningsbot och hälla ut alkoholen om föreskrifterna inte efterföljs. Exempelvis är centrumområdet, samt parkeringen framför Ålidhems centrum två zoner där det råder totalförbud. Se kartan som gäller här.

NÅGOT SOM KAN VARA värt att påminna sig om under insparken är att det är olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin och sprit till personer under 20 år. Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år. På restaurang måste man ha fyllt 18 år för att få köpa alkohol. Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år.
– Langning förekommer i studentkretsar och jag skulle gissa att det finns ett väldigt stort mörkertal vad gäller den här typen av brott, menar John Forsberg.

JOHN FORSBERG GER några avslutande ord till dem som håller i de olika insparksaktiviteterna.
– Se till att ni har roligt och ta hand om varandra. Respektera varandra, gör så att de nya studenterna känner sig välkomna, och tänk efter före så att det blir roligt för alla hela vägen.

ANDERS SAMUELSSON

Fotnot: Läs mer om studiestarten och mottagningen av nya studenter  i Vertex nr 6-2013, utkommer den 3 september.