Nu står det klart att det blir Adam Lindgren som tar över ordförandeposten i NTK efter avgående Amanda Vikström.

Svårigheter att hitta kandidater till flera poster resulterade i att valet av Umeå naturvetar- och teknologkårs nya kårstyrelse drog ut på tiden. Men nu är det klart att Adam Lindgren blir ny kårordförande.

Han har precis avslutat sitt första år på kandidatprogrammet i datavetenskap och nu börjar han plugga igen – men en lite annan läsning än den han vanligtvis har på schemat.
– Det är styrelsedokument, policys och stadgar som ska gås igenom, säger Adam Lindgren.

Det handlar inte om att kunna allting utantill, utan snarare att veta var man letar för att hitta olika information. Under juni månad kommer styrelsens arbete till stor del handla om överlämning, för att ju längre sommaren går rikta in sig mer och mer på förberedelser inför den kommande terminen.

Adam Lindgren har tidigare varit ideellt engagerad inom olika föreningar, däribland kåren. Att ta sig an heltidsuppdraget som kårordförande var inte ett svårt val.
– Det är en fantastisk chans att påverka till det bättre. Jag ser fram emot att få arbeta med att förbättra vår arbetsmiljö; att ha det som heltidsjobb och kunna göra studenters röster hörda på en högre nivå.

Den största utmaningen tror han blir själva samordnandet med de andra som sitter i kårstyrelsen. Vad han själv tillför den gruppen, beskriver han som ”lugn och struktur”.
– Och så är jag väldigt driven när jag hittar något jag gillar.

NTK:s nya styrelse tillträder formellt den 1 juli 2018.

Sofie Gisslén