Utbildning, check. Men hur blir det med jobb? Stefan Losjö och Elin Öhlund Svensson läser utbildningarna som är stekheta respektive iskalla på arbetsmarknaden, enligt en ny rapport.

Elin Öhlund Svensson.
Elin Öhlund Svensson.

Rapporten Framtidsutsikter är Saco:s (Sveriges akademikers centralorganisation) årliga prognos av arbetsmarknaden för olika akademikeryrken på fem års sikt. Syftet med rapporten är att hjälpa blivande studenter att göra välgrundade val, genom att de på förhand får en uppfattning om hur jobbmöjligheterna för olika yrken ser ut.
I årets rapport spås bland annat datavetare en ljus framtid, medan blivande psykologer kan vänta sig en arbetsmarknad i jämvikt och studenter i kommunikationsyrken får kavla upp ärmarna och förbereda sig på att slåss om jobben, om man får tro Saco.

STEFAN LOSJÖ läser till civilingenjör i teknisk datavetenskap i Umeå. Hans intresse för datorer väcktes tidigt, och blev starkare i takt med att datorerna blev bättre och möjligheterna fler. När han tar examen om ungefär ett år väntar arbetsgivarna på honom med öppna armar. Enligt Saco är kompetensen hos datavetare mycket efterfrågad i olika sektorer och branscher, och konkurrensen om jobben liten.
– Jag skulle kunna få jobb jättesnabbt, samma dag som jag går ut om jag ville det. Men å andra sidan kommer jag nog att välja ganska noggrant innan för jag vill se till att jag väljer något som har ett bra syfte, säger Stefan Losjö.

FLER UTEXAMINERADE än vad det finns jobb är enligt Saco orsaken till den hårda konkurrensen inom kommunikationsyrken, vilket Elin Öhlund Svensson, som läser första terminen på journalistprogrammet, är medveten om.
– Man får alltid höra att det är jättedåligt med framtidsutsikter och att det inte kommer att finnas några jobb kvar. Men jag tänkte att man måste ju ändå köra på det man vill göra.

PETRA MARJAMÄKI 
FOTO: MATILDA SANDBERG

 Läs mer om Stefan och Elin – och fler heta och kalla utbildningar – i bilagan Arbetsliv i Vertex nr 1-2014,
som distribueras den 25-27 januari.