– Vi är invaggade i en falsk trygghet, säger Christopher Lynne, som undersökt studenters materiella beredskap vid en kris.

Christopher Lynne.

I sin nyskrivna C-uppsats undersöker Christopher Lynne, tidigare student vid programmet Internationell kris- och konflikthantering på Umeå universitet, hur väl studenter är förberedda om de skulle bli utan elektricitet och rinnande vatten.  
– Under vår utbildning diskuterade vi ofta vad man skulle göra när faran varit framme, men inte lika mycket om hur förberedda vi är, säger han.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar alla invånare att vara förberedda att täcka sina basala behov de första 72 timmarna av en krissituation. Detta menar Christopher inte uppfylls av studenterna. Hans enkätundersökning, baserad på 187 studenter i Umeå, visade att majoriteten inte skulle ha den materiella beredskap som krävs för att klara sig ens ett dygn på egen hand. De största bristerna skulle vara vatten, mat, och informationshämtning. Scenariot som de tillfrågade fick förhålla sig till var storm och 30 graders kyla.

Vertex tog en runda på campus och frågade några studenter hur de tror att de skulle hantera ett krisläge om detta blev ett faktum.
– Du tänker inte att en kris ska hända. Om jag vore ensam hemma skulle jag frysa ihjäl första natten. Jag har inga värmeljus eller ens konserver, säger Oscar Jansson, förstaårsstudent på lärarprogrammet.

Läs hela artikeln i Vertex nr 2-2017.

Text och foto:
Malin Larsson