Granska ursäkterna, sätt rimliga mål och ge dig själv lite kärlek. Så lyder receptet för att bryta den onda cirkeln av att skjuta upp plugget.

Hälften av alla studenter gör det: prokrastinerar. Ordagrant betyder latinets pro crastinus “till morgondagen”. I praktiken handlar det om att fördröja att göra klart uppgifter som man egentligen vill ha färdiga, medveten om att konsekvenserna blir negativa. 

Anita Karlsson, som jobbar med psykisk hälsa och livsstilsfrågor på Studenthälsan vid Umeå universitet, brukar inleda sina föreläsningar om prokrastinering med att visa en bild på en struts som stoppat huvudet i sanden. Den illustrerar en av orsakerna bakom beteendet: att i stunden undvika obehag.

Läs artikeln i Vertex nr 4-2019, som utkommer den 6 september