Kursutvärderingarna är viktiga för att utveckla utbildningarnas kvalitet, men på Umeå universitet är användningen av verktyget bristfällig, menar studentkårerna.

Vidareutbildning av lärare, en pedagogisk plan, en miniminivå för lärarledda timmar, och förbättring av arbetet med kursutvärderingar. Det är några av de förslag som i Studentkårsskrivelsen lagts fram till universitetets ledning. Skrivelsen ges ut vart tredje år och baseras på studentärenden som inkommit till de tre studentkårerna i Umeå under tidsperioden. Syftet är att säkerställa en bra studiemiljö och stärka rättssäkerhet samt studentinflytande.

Om kursutvärderingar inte följs upp är det svårt för studenter att se dem som meningsfulla.
Om kursutvärderingar inte följs upp är det svårt för studenter att se dem som meningsfulla.

Kursutvärderingarna har i samtliga kårskrivelser  varit ett problem som tagits upp. Ändå har endast små förbättringar åstadkommits.
Anders Fällström, vicerektor för utbildningsfrågor vid Umeå universitet, menar att det har varit svårt att nå fram till lärare och studenter om vikten av att utföra utvärderingarna, och att det kan förklara att utvecklingen går så långsamt.
– Det är en jättesvår fråga. Både vi i ledningen och studentkårerna tycker att kursutvärderingarna är viktiga, men vårt arbete har bevisligen hittills inte gett resultat, säger Anders Fällström.

Läs hela artikeln i Vertex nr 6-2016.