– Man kan fråga nästan vem som helst varför de vill studera ett ämne och få till svar att allt började med en inspirerande lärare som gjorde ämnet roligt, säger Hans Adolfsson, ny rektor vid Umeå universitet.

Det var en engagerad lärare som för drygt 30 år sedan gjorde Hans Adolfsson intresserad av ämnet kemi. Enligt universitetets nye rektor är det på just detta sätt de flesta framgångsrika yrkeskarriärer börjar.

Under sin utbildning lärde han sig att god sammanhållning, förmåga att arbeta tillsammans och ett bra ledarskap är nyckeln till framgång i såväl forskning som studier. Därför kommer rekrytering av bra lärare och forskare att bli ett viktigt arbetsområde för Hans Adolfsson när det kommer till att förbättra Umeå universitet ytterligare.
– Universitetet är känt för att ha en bra trivsel bland studenterna, men det geografiska läget gör att vi måste vara mer aktiva än andra universitet i skapandet av en attraktiv arbetsmiljö för att få duktiga lärare och forskare att vilja stanna kvar, säger han.

Hans Adolfsson minns fortfarande nervositeten och osäkerheten han och klasskompisarna kände när de började plugga. Därför vill han ge ett råd till de nya studenter som i höst påbörjat sina studier vid Umeå universitet.
– Prata med de äldre studenterna. De har gått igenom samma sak och kan svara på frågor så att bilden av vad utbildningen innebär blir tydligare och du kan känna dig tryggare.

Läs längre intervju i Vertex nr 6-2016.

Text och foto:
Vendela Wikström