En kvartersstad med bland annat 1 500 studentbostäder planeras på Lilljansberget nära campus.

Programförslaget har utarbetats av Umeå kommun och innebär cirka 2 000 nya bostäder, varav cirka 1 500 studentbostäder, skriver VK idag.

Från den 3 mars ska programförslaget finnas att se på Universum.

Umeå kommun har tydliga visioner om att Lilljansberget ska utvecklas till en kvartersstad med blandat innehåll, enligt stadsarkitekt Tomas Strömberg.
– Det ska ske i samspel med att universitetet ska kunna utvecklas för sitt framtida behov inom det befintliga campusområdet. Fullt utbyggt innebär programförslaget bostäder för cirka 3 000 invånare, säger han till VK.