Inom några år är det slut med tentaskrivandet på Östra paviljongerna. Allt tentande ska ske på campus – och antalet tentaplatser minskar från drygt 600 till 375.

Umeå universitet hyr tentalokalerna på Östra Paviljongerna av Rikshem, som har meddelat att de har andra planer för lokalerna från juni 2021.

Istället för Östra paviljongerna kommer tentalokalerna att flyttas till campusområdet. Planen är att det ska byggas nya tentalokaler som även ska fungera som klassrum när de inte används vid tentor.

Att antalet tentaplatser minskar till 375 beror på att det är det antal som universitetet bedömer att det finns utrymme på campus. Enligt en utredning som gjordes 2017 ska detta vara tillräckligt för att bedriva normal tentamensverksamhet, trots att de nuvarande 600 platserna på Östra paviljongerna varit för få speciellt vid perioder för omtentamen.

Mats Johansson, lokalplanerare och projektledare på försörjningsenheten, kan inte säga mer om flytten av tentalokalerna eftersom allt ännu inte är beslutat. Enligt honom kan ytterligare besked om hur det blir komma senare till hösten.

Kommer verkligen 375 tentaplatser att räcka?
Ja det kommer det. Vi kommer att se till att samma standard som innan upprätthålls, säger Mats Johansson.

Vilka konsekvenser tror du att minskade tentaplatser kommer att få för studenterna?
Inga alls, för deras del kommer de inte påverkas av detta. Jag skulle snarare tro att det kommer vara digitaliseringen framöver som kommer vara den största skillnaden som studenterna upplever i tentasalen, säger Mats Johansson.

Angelica Säfvenberg