Mindre än varannan student i Umeå går med i någon av studentkårerna. I Vertex campuspanel finns både kårmedlemmar och icke-medlemmar.

De tre studentkårerna vid Umeå universitet har nyligen fått förnyad status som just studentkårer. Samtidigt är det knappt hälften av umeåstudenterna som väljer att bli kårmedlemmar. Vertex gick ut på campus och frågade:

ÄR DU MEDLEM I NÅGON
AV UMEÅS STUDENTKÅRER?

Axel Harrysson läser ämneslärarprogrammet och gick med i kåren när han började plugga.
Axel Harrysson.

Axel Harrysson, ämneslärarprogrammet:
– Ja, jag gick med när jag började plugga, sedan när jag var med på första mötet så var det jätteroligt. Man får delta i roliga aktiviteter och kommer in i stan.

Josefin Andersson.
Josefin Andersson.

Josefin Andersson, medie- och kommunikationsvetenskap:
– Jag är inte med ännu, men jag har tänkt gå med. Jag tycker det verkar kul med till exempel temakvällarna som anordnas.

Alexander Björk.
Alexander Björk.

Alexander Björk, studerar fysik:
– Nej, jag läser ju inte ett program utan fristående kurser. Jag tror man vinner mer på det om man studerar på ett program.

 

Text och foto:
Vendela Wikström