Nästan var tredje student tycker att alkoholens roll under terminsstarten varit ”stor” eller ”överdriven”. Och en tredjedel av de manliga studenterna drack så att de mådde dåligt dagen efter. Det visar Vertex enkät till 120 studenter.

Mitt under mottagningsrushen, på Välkomstmässan i Universum i början av september, fick 120 nya och ”gamla” studenter, svenska och internationella, svara på Vertex enkätundersökning om alkohol- och drogvanor i studentlivet.  Eftersom urvalet är litet ska undersökningen ses som en lägesindikation mer än ett statistiskt säkerställt faktum.

Studenterna fick bland annat svara på frågor om hur de upplevde mottagningen, eller ”nollningen” eller ”insparken” som den också kallas, främst med avseende på alkoholens roll under deras första tid på Umeå universitet.

De flesta, 63 procent av de svarande, tycker att alkoholens roll ”inte på något sätt varit problematisk” eller ”inte varit särskilt stor”. 23 procent menar däremot att alkoholens spelat en stor roll och att de sett några som druckit för mycket. 7 procent tycker att alkoholens roll varit ”överdriven” och uppger att de se sett många som druckit alldeles för mycket.

Fler män än kvinnor tycker att alkoholens roll varit stor under de första veckorna på universitetet.

Enkäten visar också att det finns en tydlig skillnad mellan de manliga och de kvinnliga studenternas svar på frågan. En större andel av de manliga studenterna, 38 procent, uppger att alkoholen spelat en ”stor” eller ”överdriven” roll under deras första veckor på universitetet.

Det är också en betydligt större andel manliga studenter som uppger att de någon gång under terminsstarten druckit så mycket alkohol att de mått dåligt av det dagen efteråt. 33 procent av de manliga studenterna svarar ”Ja” på den frågan, medan andelen bland de kvinnliga är 23 procent.

18 internationella studenter finns med bland de totalt 120 svarande och deras svar visar generellt på att de upplevt alkoholens roll under terminsstarten som mindre än de svenska studenterna. Bara en av de internationella studenterna uppger att han druckit så mycket alkohol att han mått dåligt av det dagen efteråt.

Två av studenterna i enkäten uppger att de använt cannabis under den senaste månaden.

Bertil Janson

Se hela undersökningen här (pdf).