Inte mindre än 78 byggnadsprojekt pågår just nu på campus och ännu fler finns i sikte. Flera av de större projekten är en del i Umeås 2020-plan med visionen att bli ett internationellt framstående forsknings- och utbildningsuniversitet.

En av faktorerna som ska ta universitetet till sitt mål är de nyrenoverade och utbyggda laboratorierna i Säkerhetshuset i Biologihuset som öppnar i höst. Där kommer forskare analysera naturens allra minsta byggstenar.
– Med det nya transmissionsmikroskopet kommer vi forska om bakteriers struktur, vilket är viktigt för att förstå infektionsbiologi, säger Linda Sandblad, forskare vid institutionen för molekylärbiologi.

Men det största projektet äger rum i och vid Biologihuset. Medicinskt biologiskt centrum, MBC, ska skapa en attraktiv och modern miljö för forskning och studier samt stärka universitetets nationella och internationella position.
– Nu kommer studenter och forskare från den medicinska fakultetens olika discipliner finnas på samma ställe vilket ger högre kvalitet och större möjligheter. Studenter från universitetets olika fakulteter kommer också ligga nära varandra vilket gör det lättare att umgås över gränserna, säger Richard Olsson, enhetschef vid lokalförsörjningsenheten.

Studenternas vilja att vara med och påverka universitetets lokaler och ytor är stor och deras idéer har flera gånger fått genomslag, berättar Richard Olsson. Enligt honom har studenternas åsikter stor betydelse för hur campus ska utformas på bästa sätt.

Läs mer i Vertex nr 6-2016.

Vendela Wikström