Han kommer från en by med bara 80 invånare, men är nu hemmastadd bland Umeås höghus. En stor del av tryggheten i sitt liv får han, som kristen, i sin tro på Gud.

Jag och fotografen träffar Benjamin R­onestjärna på universitetet för en intervju som blir intressant, men bitvis så filosofisk och abstrakt att mer tid hade behövts för att bena ut alla tankar.
– Skyll dig själv, det är du som ställer frågorna, skojar Benjamin.
Skillnaden på Umeå och Undrom är ganska stor. Det är lite lugnare tempo i Undrom. Till Umeå flyttade Benjamin i höstas för att börja plugga. Och han gick inte bara med i Credo, utan i Credos styrelse också. Han funderar ett tag över sin fritid och kommer fram till att Credo tar en stor del av den, inte bara själva planerandet och genomförandet av aktiviteter utan också för att många regelbundna C­redo-besökare blivit hans vänner.

VARJE VECKA ORDNAR Credo föreläsningar, grubbelkaféer där man får reflektera över och diskutera olika ämnen (inte alltid direkt anknutna till kristendomen), bön- och lovsångsstunder och diverse fester. I synnerhet grubbelkaféerna lockar inte bara kristna studenter, utan agnostiker, ateister och allmänt nyfikna dyker också upp.
Benjamin kommer från en kristen hemmiljö och hans pappa var tidigare pastor, men tron kommer också från personliga upplevelser av en gudomlig närvaro. Frid och förlåtelse är bland det finaste han tycker att kristendomen ger honom. Eftersom Gud först har förlåtit honom för hans fel och brister får det honom att vilja förlåta andra för deras.

HAN PÅPEKAR ATT MÅNGA frågor som följer i olika religioners kölvatten är teologiska dilemman som det kan vara svårt att diskutera kortfattat. Jag frågar om han tror på ett liv efter döden, och även om han är stadig i sin tro på att Gud kommer att upprätta ett nytt rike, så är han noga med att poängtera att ingen kan bevisa att det är så, och att det är helt ok.
– Jag behöver inte veta det, säger han och förklarar att det är bättre att fokusera på livet här och nu eftersom vi här och nu kan få uppleva hur Gud möter oss.

MEDAN RELIGIONER som på många sätt är motpoler till kristendomen, som till exempel buddhismen, betonar sökandet efter gudomlighet på egen hand, så är det kristna budskapet att Gud har tagit initiativet och kommit hit till oss. Varför världen ser ut som den gör med fattigdom och sjukdomar menar han är ytterligare en fråga vi inte får något svar på, och därför blir ett alltför ihärdigt grubblande till ingen nytta.
– Man kan inte förklara allting, men jag väljer att tro på Jesus Kristus, sammanfattar han det.

ANNELIE MARKGREN
FOTO: AMANDA OLOFSSON