Socionomprogrammet och en nybörjarkurs i spanska är de två hetaste utbildningarna vid Umeå universitet i vår. Drygt 1200 förstahandssökande landade till slut i 250 antagna.

Söktrycket till Sveriges universitet och högskolor ökade inför våren med drygt fem procent jämfört med fjolårets vårtermin, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet. Totalt landade det i nästan 229 000 förhoppningsfulla ansökande.

Med drygt 45 000 ansökningar totalt hade Umeå universitet näst flest ansökningar av alla lärosäten i landet. Bara Uppsala universitet hade fler.

Det klart hetaste utbildningsprogrammet vid Umeå universitet i vår, mätt i antal 1:a-handsansökningar, är socionomprogrammet. Av de 729 personer som sökte får 130 i vår påbörja utbildningen.

Vad gäller kurserna är Spanska, Nybörjarkurs (steg 1–2) populärast med 486 sökande i första hand. 120 av dem har antagits för studier. 

Läs mer i Vertex nr 1-2020.

Bertil Janson