Efter flera års planering är det dags för nybyggnationer på Lilljansberget. Akademiska hus har sålt marken till Svenska studenthus som kommer bygga 280 studentbostäder. Enligt David Carlsson vid Akademiska hus är detta bara början.

Arbetet med bebyggandet av Lilljansberget, i närheten av friidrottsarenan vid IKSU, har nu tagit fart. Planeringen med att ta fram en detaljplan har pågått i över tre år och efter flera förhandlingar blev det till slut Svenska Studenthus som fick köpa marken. Sammanlagt kommer 280 bostäder anpassade för studenter byggas på området och utöver det även en förskola som drivs av förskolan Professorn och en ny gymnasieskola tillhörande Minervaskolan.

David Carlsson, regiondirektör vid Akademiska Hus Norr, menar att även om det finns ett behov av bostäder kan man inte bygga hela Lilljansberget med enbart studentbostäder.
– Ett område som bara innefattar studentbostäder dör ju av på sommaren när de flesta studenterna lämnar stan. En viktig aspekt blir därför att diskutera vad mer man ska bygga för att skapa ett attraktivt campus som sjuder av liv och rörelse. I ett så stort område bör man planera för till exempel service, skolor, äldreboenden och andra typer av bostäder utöver bara studentbostäder.

De 280 nya studentbostäderna planeras vara klara för inflyttning hösten 2016. Akademiska hus har dock planer som sträcker sig längre än så. Till hösten 2017 hoppas man ha sammanlagt 750 nya campusnära studentbostäder klara. Exakt var dessa kommer byggas är inte säkerställt, men arbetet med detaljplaner är på gång. Carlsson förklarar att läget för Akademiska Hus nyligen förändrats.
– Det har skapats en öppning i vårt uppdrag vilket innebär att vi själva har möjlighet att bygga bostäder. Tidigare har vi bara kunnat skapa möjlighet för studentbostäder genom att sälja mark, men att göra det centralt på campus innebär att vi skulle riskera universitetens möjlighet att expandera då vi har svårt att veta hur en ny ägare av marken skulle förhålla sig till det i framtiden. Så som det ser ut nu kan vi däremot själva bygga på campus vilket kommer bidra till än mer närliggande bostäder.

Enligt Carlsson spelar bostadssituationen en stor roll för hur byggandet av bostäder ser ut.
– Om situationen upplevs som dålig för studenterna får ju städerna dåligt rykte. Universitetet själva bygger inga bostäder, men de är måna om att undvika sådana situationer.
Akademiska hus har ett nära samarbete med universitetet och planeringen av de olika bostadsområdena sker ofta tillsammans. Totalt sett ser Carlsson att Akademiska hus kommer vara delaktiga i att ta fram uppemot 1700 nya campusnära bostäder i Umeå de kommande åren.

AB Bostaden, Umeås största aktör på hyresmarknaden, har inga större satsningar på studentbostäder för den kommande tidsperioden. Enligt deras egen affärsplan för perioden 2015-2017 finns inga nybyggnationer av just studentboenden.

Louise Gustavsson