– Vi har få lektioner, mycket grupparbeten och varierande krav mellan kurserna. Jag vet inte om det här är vad utbildningen fick kritik för, men jag hoppas det. Det säger Julia, en av många studenter som läser utbildningar som fått omdömet ”bristande kvalitet” i UKÄ:s kvalitetsgranskningar.

Under 2013 granskade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) totalt 823 högskoleutbildningar i hela landet. Av dessa har 59 procent fått omdömet ”hög kvalitet”, 18 procent har bedömts hålla ”mycket hög kvalitet” och 23 procent anses ha ”bristande kvalitet”. I Umeå har 29 procent av de totalt 56 granskade utbildningarna fått omdömet ”bristande kvalitet”.

NÄR EN UTBILDNING får betyget bristande kvalitet innebär det att ansvarig institution har ett år på sig att åtgärda bristerna, sedan gör UKÄ en ny granskning och om bristerna finns kvar dras examensrätten tillbaka. Vertex har pratat med några umeåstudenter som läser utbildningar där UKÄ ifrågasatt examensrätten.

anonym_tjej– VI FICK VETA AV en lärare att betyget blev dåligt, men att de redan börjat ordna upp det. För mig spelade det ingen roll då jag tycker jag går en bra utbildning, säger Lisa, som läser en utbildning på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som fått betyget ”bristande kvalitet” i UKÄ:s granskning.
– Det är kanske värre för dem som ska söka in på utbildningen och ser att den fått klagomål, säger hon.

LÄS MER OM vad umeåstudenter på kritiserade utbildningar har att säga I Vertex 2-2014, som utkommer den 25 februari.

ANDERS SAMUELSSON

Fotnot: Julia och Lisa heter egentligen något annat.