Studenter som under sin praktik/VFU i Västerbotten har kontakt med patienter stängs av om de varit i riskområden för coronaspridning.

Region Västerbottens beslut omfattar studenter som gör klinisk praktik/VFU i Västerbotten (hos Region Västerbotten, privata vårdgivare eller kommuner i Västerbotten) och under de senaste 14 dagarna varit i område med samhällsspridning av coronavirus (Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien och Österrikiska Tyrolen).

Detta gäller även om studenterna inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.

Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars och gäller även anställda inom vården i Västerbotten.

Umeå universitet har också uppmanat samtliga studenter som nyligen har vistats eller vistas i länder eller regioner där viruset sprids att informera sin utbildningsansvarige om vistelsen, även om de inte har symptom. De rekommenderas också att studera hemifrån under två veckors tid efter hemkomst till Sverige.

Läs mer om beslutet här.