Studenttidningen Vertex läggs ned. Enligt Umeå Studentkårs ordförande är orsaken dels att en papperstidning inte attraherar dagens studenter, dels att annonsintäkterna minskat under flera år.

“Vertex på papper och webb ska vara en självklar angelägenhet för alla studenter i Umeå”. Så står det i Kårmedia Umeå AB:s senaste förvaltningsberättelse från ifjol. Kårmedia är det bolag som ger ut Vertex.

Hanna Lundin Jernberg.

På bolagsstämman samma höst började Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK) och Umeå studentkår (US), som äger Kårmedia Umeå AB, att planera för en nedläggning av tidningen.
–  Rent ekonomiskt så håller det inte. Vi har behövt gå in med tillskott utöver de pengar vi ger till Vertex varje år. Det visar på att Vertex inte fungerar i den form den finns i nu. Sedan ser vi att det finns vikande annonsintäkter och vi märker att studenterna inte läser Vertex, säger Hanna Lundin Jernberg, ordförande i Umeå Studentkår.
Hur märker ni det?
–  När båda vi kårer har kollat runt har det visat sig att folk inte läser. Tidningen passar inte i dagens format. Där måste vi börja tänka nytt.

NTK och US vill göra en ny form av mediesatsning som även Umeå medicinska studentkår är med och råder över. Tanken är att artiklar ska publiceras digitalt och att studenter fortfarande ska skapa innehållet.
–  Vi vill kunna samla det som händer på campus på ett mycket mer omfattande och bättre sätt. Vi ser framför oss något som blir som ett nav, där alla vill gå in och kolla vad som händer på campus och i kårerna. Det ska finnas både kritiska reportage och nöje, alltihop. Det upplever vi inte kan rymmas inom tidningen Vertex. Vi vill att kårerna är mer involverade i arbetet med studenttidningen och dess format. Vi behöver också hitta en modell där Umeå medicinska studentkår är med och där fungerar inte nuvarande bolagsform.
Ser du några negativa konsekvenser med att lägga ner Vertex?
–  Vi är medvetna om att Vertex har en lång historia bakom sig, och jag vet att en äldre generation mycket väl vet vad Vertex är, så det är tråkigt av den anledningen.

Samtidigt är Hanna Lundin Jernberg optimistisk inför den planerade digitala satsningen.
–  I min dialog med andra ägare är de också väldigt positiva och hoppfulla inför det som komma skall. Ibland kan det också behövas att man startar om på ny kula. Vissa saker kanske måste gå i graven så man får chans att starta något nytt och ännu bättre, säger hon.

En stor del av Vertex har finansierats genom universitetets avtal med kårerna om ersättning för media. Genom avtalet har universitetet en annonsplats i varje nummer av tidningen.
–  Vi har inte sett någon formell uppsägning av avtalet ännu, utan det är något ansvariga på kårerna får ta upp med oss på universitetet, säger Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör.
Kommer Umeå universitet ge motsvarande stöd till studentkårernas nya mediesatsning?
–  Vi har inte haft den typen av dialog ännu, så jag kan inte svara på det.

Bertil Janson.

Vertex chefredaktör Bertil Janson säger att nedläggningen innebär att en del av studentlivet vid Umeå universitet försvinner, liksom en del av Umeås tidningshistoria.
–  Jag vet att många läsare kommer att sakna tidningen. Den har också varit en plantskola för en massa ambitiösa studenter som genom att frilansa för Vertex tagit sina första steg in i mediabranschen. För bara något år sedan nominerades tidningen till finalen i den nationella tävlingen Publishingpriset, så det känns märkligt att Vertex ska läggas ner, säger han.

Två nummer av Vertex återstår, det som utkommer i maj och det sista, Vertex nr 4-2020, som utkommer den 11 september.

Vendela Wikström

Read the article in English here.
Läs mer i Vertex nr 3-2020, som utkommer den 4 maj.

Läs också: Ansvarig utgivare sitter illa i organisationens knä

PS: Gå gärna in på Vertex Facebooksida och säg hej då till en klassisk studenttidning. Sista numret utkommer den 11 september.