– Jag tycker inte det är särskilt uppseendeväckande. Det är inte första gången S och MS samarbetar i kårstyrelsen, säger Fanny Eriksson (S), ny ordförande för Umeå studentkår, angående det faktum att största partiet i kårvalet inte återfinns i styrelsen.

När rösterna hade räknats efter vårens kårval var det klart att Vänsterns studentförbund, VSF, hade fått flest röster. De var även det parti som ökade mest från föregående år. VSF:s Bore Sköld sa direkt efter valet att resultatet visar på de vänstervindar som blåser i Umeå. Men när det var dags att bilda kårstyrelse för läsåret 2012-13 hamnade VSF utanför. Istället kommer Studentpartiet socialdemokraterna att arbeta med Moderata studenter och Liberala studenter.

UMEÅ STUDENTKÅRS NYA ordförande Fanny Eriksson (s) säger att man från Socialdemokraternas sida förhandlade med alla partier innan en lösning kunde nås.

– Vi jämförde verksamhetsplaner och det visade sig att MS och LS passade bäst. Man kan önska att andra majoriteter hade fungerat men kan man inte mötas så kan man inte.

 VSF:S JOAKIM MÄKI SÄGER  att han känner stor besvikelse över att som största parti inte lyckades ta en plats i kårstyrelsen. Det var nära att förhandlingar lyckades och vid ett tillfälle var VSF redo att ge ordförandeposten till S. Men det räckte inte ända fram. Att det nu blir en blocköverskridande kårstyrelse ser han däremot inte som något konstigt.

– Jag är inte förvånad. Det har varit samarbete mellan S och MS tidigare.

TROTS ATT DET STÖRSTA PARTIET INTE fick plats tycker Fanny Eriksson att valresultatet i slutändan respekterades.

– Vi lyckades få igenom hela vårt manifest vilket är vår skyldighet mot våra egna väljare. Det fanns för många skillnader mellan oss och Vänstern för att det skulle gå samarbeta. Nu får de vara i opposition, vilket de alltid gjort bra och är ett parti man måste lyssna på och ta hänsyn till.

Joakim Mäki säger att VSF under kommande mandatperiod kommer utgöra en högljudd och stark opposition.

– Är det något vi tycker verkar fel eller konstigt kommer vi reagera. Och vi kommer låta väljare och studenter veta vad som sker.

UNDER KONSTITUERANDE FULLMÄKTIGE i maj uttryckte VSF sitt missnöje och hävdade att kårstyrelsens sammansättning innebär en seger för högern. Fanny Eriksson håller endast delvis med om detta.

– Visst är det en framgång för MST som får sitta med i styrelsen. Men studentpolitik är annorlunda jämfört med rikspolitik och studentfrågor behöver inte nödvändigtvis vara politiska.

HON MENAR ATT JUST DETTA ÅR,när en omfattande översyn av kårens organisation ska genomföras, passar det bra med en bred politisk representation i kårstyrelsen.

– Det är en långsiktig satsning som måste fungera även om det kommer in nya partier vid nästa kårval. Efter avskaffandet av kårobligatoriet har vi tappat hälften av våra medlemmar och kåren måste anpassas efter det.

ANDERS SAMUELSSON