Fanny Eriksson. Ordförande för Umeå studentkår.

Olika sätt att beräkna studieprestationen gör att flera studenter inte fått studiemedel från CSN. Fanny Eriksson, ordförande i Umeå studentkår, har därför anmält Umeå universitet och CSN till Justitieombudsmannen.

Orsaken till problemet är att Umeå universitet och CSN beräknar studieprestationen på olika sätt. CSN vill att universitetet anger det antal högskolepoäng som studenten klarat, medan universitetet anger en procentsats.

– I våra ögon är 50 procent av 15 poäng likadant som 7,5 poäng av 15 poäng, och det är anmärkningsvärt att en myndighet som lär ut matematik inte klarar av att räkna en enkel procentsats, säger Fanny Eriksson till VK.

– Det här handlar inte om procent och poäng, säger Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet, till VK. Vi kan intyga en genomförd prestation, det är inga problem, men vi kan inte sia om hur en student kommer klara en pågående kurs, det är mycket svårare. Vi ombeds av CSN att prognostisera, och det kan vi inte göra.

Umeå universitet har nu bjudit in CSN för ett möte för att hitta ett sätt att lösa frågan.