Att arbeta med Uniaden ger dig en fantastiskt rolig tid – och blir en bra merit på ditt CV, skriver Anna Österberg.

Vi anser att du genom engagemang utanför studierna skapar möjligheten att nischa dig gentemot framtida arbetsgivare och vidga din syn på vilka jobbmöjligheter som finns på arbetsmarknaden. Utöver detta får du möjlighet att träffa nya studenter från olika fakulteter, vilket gör att du utvecklar ditt sociala kontaktnät samtidigt som det ger chans till personlig utveckling.

MÅNGA STUDENTER vill gärna ha ett jobb inom vårt ämnesområde efter vår examen. Idag ser vi tre huvudsakliga vägar till en anställning. Ett alternativ är att söka en anställning, men om konkurrensen är hård om platsen kan det krävas erfarenheter som särskiljer dig gentemot andra sökande.
Ett annat sätt är att använda sig av sina kontakter och personliga relationer och därmed få möjlighet till anställning.
Det tredje sättet är att bli headhuntad, vilket betyder att du är den bästa inom området och att du blivit uppmärksammad för dina tidigare arbeten.

UNIADEN GER DIG som student en möjlighet att engagera dig i Umeå universitets arbetsmarknadsdag för ekonomer, teknologer, naturvetare, personalvetare och systemvetare. Genom att engagera dig kommer du få möjligheten att förbättra ditt kontaktnät med företag.
Arbetet kommer att innehålla planering, ansvarstagande och problemlösning, vilket är bra meriter på ditt CV. Utöver detta kommer det vara en fantastiskt rolig tid där du kommer att lära känna många nya studenter och utveckla din sociala kompetens.

UNIADEN SÖKER I HÖST mer än 130 studenter som vill engagera sig i projektet. Det finns poster allt ifrån koordinatorer och företagsvärdar till chaufförer och lounge- och entrévärdar. Uniadens mässdag kommer att äga rum den 28 januari 2014 men håll utkik redan i höst efter information om hur just du kan engagera dig!

ANNA ÖSTERBERG
marknadsföringsansvarig Uniaden 2014