Omvårdnad mot kandidatexamen i Umeå håller inte måttet. Sjuksköterskeprogrammet i får däremot godkänt i UKÄ:s nya kvalitetsgranskning.

Landets 49 utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen inom omvårdnad samt omvårdnads- och vårdvetenskap har kvalitetsgranskats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

MAJORITETEN AV utbildningarna får godkänt och omdömet ”hög kvalitet”, däribland sjuksköterskeprogrammet i Umeå, medan det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet” ges till två utbildningar. Sju av utbildningarna håller inte måttet, däribland Omvårdnad, kandidatexamen vid Umeå universitet, som får omdömet ”bristande kvalitet.”

BRISTERNA HOS de sju kritiserade utbildningarna handlar framför allt om att studenternas examensarbeten saknar vetenskaplig grund. Dessa sju utbildningar uppfyller därför inte kraven för högre utbildning och är nu ifrågasatta. Om bristerna fortfarande kvarstår efter UKÄ:s uppföljning om ett år riskerar lärosätena att förlora sitt examenstillstånd.

LÄS OMDÖMENA OM  utbildningarna på  UKÄ:s hemsida, resultatsök.