Tre av Umeå universitets utbildningar inom arkiv-, biblioteks- och museivetenskap bedöms ha bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har i sin senaste kvalitetsgranskning fokuserat på landets högskole-utbildningar  i arkiv-, biblioteks- och museivetenskap. Det handlar om totalt elva utbildningar som ges vid Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Uppsala universitet och Umeå universitet.

UMEÅ ÄR KLART sämst i klassen, enlig UKÄ. Bara i Umeå ges utbildningar som får underkänt, det vill säga omdömet ”bristande kvalitet”. De tre utbildningarna som får detta omdöme är biblioteks- och informationsvetenskap mot kandidatexamen, biblioteks- och informationsvetenskap mot magisterexamen och museologi mot kandidatexamen.

MUSEOLOGI MOT magisterexamen är den ena av utbildningarna i Umeå som får godkänt, det vill säga omdömet ”hög kvalitet”. Detta omdöme får också de övriga åtta utbildningarna i landet.  Ingen utbildning får det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”.

DE TRE UTBILDNINGARNA i Umeå som inte uppfyller  kvalitetskraven för högre utbildning får nu sina examenstillstånd ifrågasatta. Om ett år ska UKÄ utvärdera dessa utbildningar igen. Om bristerna kvarstår förlorar Umeå sitt examenstillstånd.

UKÄ:s omdömen om utbildningarna finns här.