Läget på studentbostadsfronten  är katastrofalt inför terminsstarten. Men Umeå kommun tar inte sitt ansvar. Det tycker Umeå studentkår.

I Umeå måste man som student vänta längre än ett halvår för att få en egen bostad, vilket gjort att Umeå blivit rödlistade av Sveriges förenade studentkårer, SFS. Samtidigt väljer studenter att tacka nej till eller hoppa av sin utbildning, eftersom de inte får tag i boende.

Det är två exempel som Umeå studentkår lyfter fram för att visa hur allvarlig studentbostadskrisen i Umeå är när höstterminen nu ska dra igång.

– De senaste åren har studentbostäder varken planerats eller färdigställts. Det är uppenbart att Umeå kommun inte tar sitt ansvar för att göra något åt situationen. Umeå universitet firar 50 nästa år, men AB Bostaden och kommunen verkar fortfarande bli förvånade över att det kommer studenter till terminsstart, säger Wilmer Prentius, ordförande för Umeå studentkår, i ett pressmeddelande.

Om inte problemet åtgärdas i närtid kommer Umeå universitet att få svårt att attrahera och rekrytera nya studenter, tror man på Umeå studentkår.

– Vi är medvetna om att det byggs lägenheter, problemet är att dessa inte är anpassade för studenter, varken i pris eller utformning. Lösningen får inte heller vara att sänka kraven på lägenheterna – studenter är också människor, säger Wilmer Prentius.