Nästan 4 000 studenter i Sverige har väntat i fyra veckor eller mer på utbetalningen av studiemedlet från CSN, skriver DN.

I stängdes telefonerna till CSN:s handläggare av  för att personalen skulle kunna lägga alla resurser på att arbeta med sina ärenden. Då hade 3 932 studerande  väntat i fyra veckor eller ännu längre på att få sitt studiemedel från CSN. Jämfört med ifjol vid samma tidpunkt är det en stor ökning. Då hade  705 studerande fått vänta i fyra veckor eller mer.
– Det var många år sedan som vi stängde telefonerna på det här sättet. Det är allvarligt att så många väntar på sina pengar. Vårt viktigaste uppdrag är att betala ut studiemedel snabbt, därför vidtar vi den här åtgärden, säger Klas Elfving, pressekreterare på CSN, till DN.

VID TERMINSSTART är arbetsbelastningen alltid hård på CSN. I höst är det framför allt ärenden som måste gås igenom manuellt som har hamnat i kläm. Förutom de 4 000 personer som fortfarande väntar på utbetalning har tusentals fler än vanligt fått vänta upp till fyra veckor på sina pengar.
– De allra flesta studerande får sina pengar inom en vecka. Det som har hänt i höst handlar om en tillfällig situation. För att minska kostnader har vi sagt upp personal och gör samtidigt många andra stora förändringar för att effektivisera i vår verksamhe, säger Klas Elfving till DN.