Supandet i samband med nollningarna på universitetet måste upp till diskussion. Det tycker chefen för akutsjukvården i Västerbotten efter en terminsstart med många alkoholrelaterade vårdfall på akuten i Umeå.

olburk_skrynkladI samband med terminsstarten publicerade Vertex en artikel om polisens syn på mottagningen av nya studenter, där polisen menade att nackdelen med terminsstarten var att ”det tyvärr dricks för mycket”. Polisen får nu stöd för sin synpunkt från sjukvården.
Robert Ylipää, verksamhetschef för akutsjukvården Västerbotten, berättar att de senaste veckorna varit hektiska på Akutmottagningen i Umeå.
– En fredagskväll när det varit soligt och fint på dagen och många varit på nollningsfest fick vi in 30-40 unga vuxna som druckit för mycket alkohol. En del av dem hade i samband med det också ramlat och slagit sig.

DETTA KAN JÄMFÖRAS med en ”vanlig” helgkväll mitt i terminen, då det enligt Robert Ylipää bara är några enstaka personer som kommer till akuten på grund av för stort intag av alkohol. Flera andra kvällar under de senaste veckorna har det varit mellan 7 och 14 unga vuxna som sökt vård för alkoholrelaterade olyckor, både förgiftning och olycksfall.
– I år har det varit värre än de två tidigare åren, säger han.

I EN ARTIKEL i Västerbottens-Kuriren går Robert Ylipää ut hårt och säger att nollningen bör läggas ner. Den åsikten upprepar han inte när Vertex pratar med honom. Men han vill definitivt att en dialog startas kring mottagningsceremonierna.
– Vi vill lyfta diskussionen, att man reflekterar över alkoholintaget och vad det leder till. Att som ny student hamna på akutintaget, det är nog inte det slutet man vill ha på sin kväll, säger han.

LINUS LUNDSTRÖM, ordförande för Umeå studentkår, säger att man från kåren pratat med flera programföreningar om hur mottagningen av nya studenter varit. De flesta är enligt Lundström ”lätt frågande” till uppgifterna om att supandet skulle ha varit överdrivet hårt i år.
– Överlag verkar folk jättenöjda i år. Man ska komma ihåg att det finns väldigt mycket positivt med nollningen, säger Linus  Lundström, som samtidigt är medveten om att avarter kan förekomma.

UMEÅ STUDENTKÅR har inför terminsstarterna en utbildning för alla faddrar som håller i mottagningen av nya studenter. Där diskuteras bland annat vilken alkoholkultur man förmedlar i samband med mottagningen. Efter mottagningsveckorna har man också uppföljande samtal med faddrarna. Detta kompletteras med en enkätundersökning där de nya studenterna får säga sitt om hur de upplevt mottagningen.
Är det här tillräckliga åtgärder för att minimera fallen av överdrivet drickande?
– Ja, det är en svår fråga som jag tror man måste se långsiktigt på. Det finns numera inga krav, men fortfarande en tradition, att det ska drickas vid mottagningarna, så visst finns det saker kvar att göra.
Flera programföreningar har som policy att några av faddrarna alltid ska vara nyktra i samband med aktiviteterna. Det tycker Linus Lundström är en bra idé som kan vara värd att arbeta vidare med.

Fotnot: Vertex har också sökt Umeå naturvetar- och teknologkårs ordförande Sebastian Jonsson för en kommentar.