Mer än hälften av högskolestudenterna har varit på en studentaktivitet där de tycker att det konsumerats för mycket alkohol.

Ungefär lika många tror att högskolestuderande dricker mer alkohol än personer i samma ålder som inte studerar. Det visar en undersökning som organisationen IQ genomfört.
– Unga vuxna dricker mycket och inom studentvärlden finns det i många fall en kultur som förstärker detta, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

I SAMARBETE MED Sveriges förenade studentkårer, SFS, startar nu IQ en satsning på att skapa ett mer inkluderande studentliv och en smartare alkoholkultur bland studenter.
– Vi vill bidra till en attitydförändring där ett aktivt studentliv inte nödvändigtvis behöver innebära alkoholkonsumtion, säger Erik Arroy, ordförande för SFS.