Umeå studentkår JO-anmäler utbildningsdepartementet.

Orsaken till anmälan är att Umeå studentkår menar att kåren felaktigt nekats att ta del av synpunkter på förslaget att förändra betygssystemet för VFU-kurser i lärarutbildningen. Kåren menar att detta är ett avsteg från offentlighetsprincipen och vill att JO granskar ärendet.

Läs hela pressmeddelandet här.