Det var positiva röster som hördes när Umeås kårer bjöd in talare och studenter till ett seminarium om digitala salstentor. – Jag är väldigt positiv till den här idén, säger Hugo Alfredsson, testperson och student vid läkarprogrammet.

Den 17 januari i år inleddes ett pilotprojekt för digitala salstentor på läkarprogrammet i Umeå. Det går ut på att låta studenter få skriva sina tentor på sina datorer istället för med de traditionella verktygen – penna och papper. För att undvika fusk under tentamen laddas en särskild programvara hem som omöjliggör all annan aktivitet på datorn.

Hugo Alfredsson, student på läkarprogrammet, termin tre, var en av testpersonerna. Under seminariet om digitala tentor i MIT-huset igår berättade han att han tyckte att det nya sättet att tenta var effektivt.
– Det gick mycket fortare att skriva tentan och det gav ett helt annat lugn till skrivningen. Det blev mindre stress, man får inte ont i handen och det är lättare att ändra om man behöver omformulera sig än med penna.

Även om intresset var stort bland studenterna var det få som skrev tentan via dator.
– Folk var oroliga för hur tentan skulle gå när det bara var ett test. Men nu i efterhand är många intresserade av att göra det digitalt när de fick höra om hur bra det var, säger Hugo Alfredsson.

Hugo och de andra studenterna som var med i projektet fick prova att göra några testtentor, för att få se hur det fungerade, innan det var dags för den riktiga tentan. Den laddades hem på datorn redan dagen före skrivtillfället, men var krypterad och inte tillgänglig förrän vid tentan startade.

 Trots många positiva faktorer finns ändå en del att utveckla.
– Det finns saker att undersöka, bland annat att titta på oprövade webbläsare så att ingens tenta plötsligt försvinner. Det finns fortfarande en viss teknisk osäkerhet och vi måste titta på legala frågor, säger Magnus Hultin, programordförande för läkarprogrammet vid Umeå universitet.

Under 2014 har bland andra Lunds universitet även de haft ett pilotprojekt vid sin juridiska fakultet. Det har fungerat så bra att utbildningsnämnden fattade beslut om att införa det på hela fakulteten under hösten samma år.
– Vi har fått väldigt många positiva reaktioner från studenterna och vi vill fortsätta utveckla det här ännu mer. Men viktigt att komma ihåg är att det här är ett erbjudande till studenten och inget tvång, man ska fortfarande få skriva med penna och papper om man vill, säger Richard Mauritsson, IT-chef vid juridiska fakulteten på Lunds universitet.

Carl Larsson, central utbildningsbevakare på Umeå studentkår, är nöjd med uppslutningen vid seminariet. Han tycker att mixen av universitetspersonal och studenter gav en dynamik som gav intressanta diskussioner ur båda perspektiv.
– Nu hoppas vi att några program och institutioner fått intresse för konceptet och är villiga att genomföra ett test under våren samt involvera studenterna i planeringen av detta. För det här är någonting vi tror på och vet att studenter verkligen vill ha.

Isabella Bohman