Kommunalrådet Lennart Holmlunds stolthet över bostadssituationen i Umeå är stötande och kränkande gentemot nya studenter som idag saknar bostad. Det menar Umeå studentkår. 

Den 11 september skrev Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå, i sin blogg att han var stolt över bostadssituationen i Umeå. Det har fått Umeå studentkår att reagera starkt. Kåren menar att Holmunds uttalande är stötande och kränkande gentemot de studenter som i dag saknar bostad.
– Umeå studentkår skäms för det bemötande de nya studenterna får i deras nya stad, säger kårordförande Wilmer Prentius i ett pressmeddelande.

Att slå sig för bröstet och vara nöjd med bostadsplaneringen i Umeå när studenter tackar nej till sin utbildning, eller hoppar av sin påbörjade utbildning, på grund av bostadssituationen i Umeå är under all kritik och visar tydligt kommunalrådets inställning gentemot studenter, menar Prentius.

– Vi vet att studenter bor på campingar, i tält (!), i byar och städer långt från lärosätet dit de ska ta sig dagligen för att bedriva sina studier. Studenter tränger in sig flera stycken i små lägenheter för att få tak över huvudet, och dessutom kunna ha råd med det. Många av dessa studenter som lyckas hitta tillfälliga lösningar lever inte under godtagbara förhållanden. Många står ut i väntan på bostad. Många ger upp och flyttar från Umeå.

Läs hela pressmeddelandet på Umeå studentkårs hemsida.