Har du en salstenta den närmaste tiden? Då gör du bäst i att anmäla ditt intresse till ansvarig institution senast tio dagar innan skrivningen. Annars riskerar du att bli utan plats.

Studerande vid Umeå universitet har nya regler att förhålla sig till. I juni 2012 fastslogs en ny och uppdaterad regelsamling. En nyhet är att studenter måste anmäla sig till tentamensskrivning för att garanteras en skrivplats. Anmälan till ordinarie provtillfälle ska göras till berörd institution senast tio dagar före provtillfället. Den som inte har anmält sig till tentamensskrivningen får genomföra den endast i mån av lediga skrivplatser, enligt skrivvaktens anvisningar.

ÄVEN ID-KONTROLLEN har skärpts. Väl inne i salen måste studenten numera kunna visa upp godkänd fotolegitimation för skrivvakten. Som godkänd fotolegitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Även utländsk motsvarande identitetshandling godkänns. Denna striktare hållning syftar till att få en större och mer rättssäker kontroll över vilka som skriver, säger Ida Asplund, universitetsjurist vid Umeå universitet.

KURSANSVARIG INSTITUTION ansvarar för att vid kursstart och inför salsskrivning informera studenter om dessa regler. De är också ansvariga för att studenter har kännedom om vilka regler som gäller beträffande vilseledande och andra förseelser.
– Vi vill uppmana studenterna att komma till skrivningen i god tid. Skulle man ha glömt sin id-handling har man en halvtimme in på skrivningstiden på sig att åka hem och hämta den. Senare än så får man inte påbörja tentamen.

ANDERS SAMUELSSON

Fotnot: Längre artikel om de nya reglerna i Vertex nr 7: 2012, som utkommer den 1 oktober.