Fast i dataspelsträsket? Lugn. Nu ska ett forskningsprojekt vid Umeå universitet utvärdera ett internetbaserat självhjälpsprogram för överdrivet dataspelande.

Syftet med forskningsprojektet är förbättra behandlingen av personer med dataspelsproblematik.
–Personer som upplever problem med sitt dataspelande har idag väldigt svårt att få hjälp. Det finns dessutom väldigt lite kunskap om hur överdrivet dataspelande kan behandlas, säger professor Per Carlbring, som driver projektet vid institutionen för psykologi, i ett pressmeddelande

DOKTORANDEN JAKOB JONSSON har jobbat med beroendeproblematik i många år och är också delaktig i projektet. Enligt honom finns ingen statistik över hur många svenskar som spelar överdrivet mycket. En tysk studie visar att ungefär tre procent av Tysklands ungdomar och unga vuxna har problem med sitt dataspelande.
– Min uppfattning är att vi har en liknande situation i Sverige, säger Jakob Jonsson.

BEHANDLINGEN BYGGER PÅ kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal via internet. Studien vänder sig till personer som spelar så mycket att de har svårt att kontrollera spelandet och upplever sig påverkas negativt av det. Även personer som försöker sluta eller begränsa sitt spelande kan anmäla sig. Behandlingen är kostnadsfri och pågår i åtta veckor.

Mer information och anmälan på www.dataspelsstudie.se