Arbetarpartiet drar sig ur valet till Umeå studentkårs fullmäktige. De anser att risken för valfusk är för stor.

Vertex har tidigare skrivit om Arbetarpartiets kritik mot valproceduren i årets kårval. Det handlar om att man som röstande enbart behöver ange namn och personnummer för att rösta – och Arbetarpartiet menar att detta ger möjlighet till valfusk, om personer ”lånar” andras personnummer för att rösta flera gånger på samma parti.

VALNÄMNDEN HAR haft ett extrainsatt möte och beslutat att fullfölja kårvalet, som avslutas torsdag den 25 april. Man har också diskuterat valsäkerhetsfrågan med kårens inspektor, Ulrika Haake, som är prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hon rekommenderar  att valet genomförs, även om hon beklagar att valproceduren inte är säker.
– Min rekommendation är att de i efterhand gör en stickprovskontroll. Om den visar att det förekommit valfusk måste vi ta den diskussionen då, säger Ulrika Haake till VK.

ARBETARPARTIET står fast vid sin kritik och har nu beslutat att hoppa av valet.
– Med det här förfarandet blir Umeå studentkår en bananrepublik. Det här bryter mot stadgarnas legitimationskrav, säger Davis Kaza till VK.
Om partiet får mandat i fullmäktige kommer de inte att använda dem under nästa verksamhetsår. Arbetarpartiet anser att valet måste göras om till hösten och uppmanar fler partier att hoppa av kårvalet.