Fler än någonsin har sökt till högskolan inför höstterminen 2013. Inte minst yrkesexamens-programmen ökar starkt. Även antalet sökande till Umeå universitet är rekordstort.

Totalt sett i Sverige har 381 400 personer sökt till högskolan till hösten, vilket är en ökning med nästan sju procent jämfört med förra höstterminen.
– Söktrycket till högskolan är i hög grad beroende av läget på arbetsmarknaden. Det framgår av det ökade antalet ansökningar i år. Det är intressant att det framför allt är intresset för yrkesexamensprogram som ökar, säger universitetskansler Lars Haikola.

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET har sammanställt hur söksiffrorna i landet ser ut till de större yrkesexamensprogrammen. Antalet sökande ökar till nästan alla program. Störst ökning står arbetsterapeut- och lärarprogrammen för, 40 respektive 20 procent. Även utbildningarna till apotekare, tandhygienist, högskoleingenjör, socionom och jurist ökar kraftigt, mellan 10 och 16 procent.Bara två yrkesexamensprogram tappar sökande; arkitekt och civilekonomutbildningarna.
– Ekonomutbildningar utgör dock ett särskilt område, där det pågår ombalanseringar i utbildningsutbudet mellan yrkesprogram och generella program, säger Lars Haikola.

ÄVEN ANTALET SÖKANDE till Umeå universitet slår rekord. Totalt har drygt 27 000 sökt en utbildning vid Umeå universitet i första hand. Det är nästan 3 000 fler än i fjol och motsvarar den fjärde största ökningen i landet. Totalt har antalet ansökningar till Umeå universitet ökat med drygt 20 procent, jämfört med rikssnittet på 14 procent. Flest förstahandssökande har läkarprogrammet, vårdadministrativa programmet, socionomprogrammet och juristprogrammet.
– Det här är mycket glädjande siffror, särskilt eftersom vi ökar mer än genomsnittet för landet. Jag tolkar det som att Umeå universitet har ett väldigt attraktivt utbildningsutbud och att universitetets utbildningar får mycket väl godkänt, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

TROTS SÖKTRYCKET är siktet inte inställt på fler utbildningsplatser i Umeå.
– Vi är redan ett av de större universiteten. Det viktigast för oss just nu är att fortsätta att stärka vårt utbildningsutbud och ytterligare höja kvaliteten på utbildningarna, säger vicerektor Anders Fällström.