Drygt 28 000 personer har sökt en utbildning vid Umeå universitet i första hand inför höstterminen 2014.

Det är nästan 1200 fler än i fjol och motsvarar den fjärde största ökningen i landet. Ökningen av antalet förstahandssökande motsvarar fyra procent, jämfört med snittet för riket som ligger på tre procent. Flest förstahandssökande har läkarprogrammet, juristprogrammet och psykologprogrammet.

Det totala antalet ansökningar har också fått ett kraftigt uppsving. Totalt har närmare 75 000 anmälningar kommit in till Umeå universitet. Det motsvarar en ökning med nästan tio procent jämfört med förra hösten. På riksnivå har antalet ansökningar ökat med sju procent.