Aldrig förr har så många tagit en högskoleexamen som förra läsåret. Trenden att ta ut dubbla examina blir också allt vanligare.

Läsåret 2012/13 tog 63 000 personer examen i högskolan. Det är en ökning med nästan 4 000 personer sedan läsåret innan. Sammanlagt utfärdades 74 400 examina, visar en analys från Universitetskanslersämbetet.

MÅNGA TAR ALLTSÅ UT fler än en examen. Det vanligaste är att man tar ut både en generell examen och en yrkesexamen, exempelvis en kandidatexamen i kombination med sjuksköterskeexamen. Trenden att ta ut dubbla examina blir allt vanligare för varje år.

NÅGON JÄMLIKHET kan man inte tala om när det gäller examensbevisen.
– Kvinnorna var i klar majoritet, 63 procent jämfört med 37 procent män, säger Magdalena Inkinen, utredare på Universitetskanslersämbetet.

DET UTFÄRDAS FLER generella examina än yrkesexamina, Kandidatexamen är den i särklass största generella examen och sedan förra läsåret har antalet utfärdade kandidatexamina ökat med tio procent, till 25 300 examina förra läsåret. De senaste tio åren har antalet kandidatexamina mer än fördubblats. Även masterexamen har ökat stort.

VAD GÄLLER YRKESEXAMINA är lärarexamen överlägset störst med 8 200 examinerade under förra läsåret. Därefter följer sjuksköterskeexamen (3 800) och civilingenjörsexamen (3 300 examina).