375 000 personer hade i fjol studiemedel på eftergymnasial nivå, vilket är fler än någonsin tidigare. Den genomsnittliga studieskulden ökar också.

Cirka 90 000 personer började betala sina studielån den 1 januari i år. Deras genomsnittliga skuld var 136 200 kronor, en ökning med 4 000 kronor jämfört med 2014. Det visar CSN:s nya årsrapport – Studiestödet 2014.

Av de nya återbetalningsskyldiga hade 76 procent en studieskuld som var lägre 200 000 kronor. En procent hade en skuld över 500 000 kronor.
– Vi bedömer att den ökade skuldsättningen håller i sig och blir ännu tydligare de kommande åren. Det beror på höjningen av lånedelen på 1 000 kronor som gjordes den 1 januari i år, säger Kerstin Sellén Johansson, utredare på CSN.

340 400 personer i Sverige pluggade under förra året med studiemedel på eftergymnasial nivå. 33 900 personer läste dessutom med studiestöd i utlandet. I båda fallen handlar det om rekordnivåer.
– Stora ungdomskullar har lämnat gymnasiet under de senaste fem-sex åren. Många av dem studerar vidare och finns fortfarande kvar i studier. Vi bedömer även att det ansträngda arbetsmarknadsläget för unga bidrar till den höga efterfrågan på studiestöd, säger Kerstin Sellén-Johansson.