Efter en het debatt om möjligheten till valfusk togs till slut beslutet att valet till Umeå studentkårs fullmäktige skulle anses giltigt. ”Men det är ett problem att säkerheten inte är högre”, säger kårens inspektor Ulrika Haake.

Årets kårval präglades till stor del av kritik mot valsystemet, då det räckte med att uppge personnummer för att rösta. Arbetarpartiet krävde i ett tidigt skede att valet skulle ställas in. När de inte fick gehör för detta valde de att dra sig ur valet. Gruppledare Davis Kaza menade att bristerna i valsystemet på sikt kan sänka förtroendet för Umeå studentkår som organisation.
– Vi reagerade på att möjligheten till fusk fanns, inte att folk fuskade, förklarar Davis Kaza. Men sättet man hanterat detta på, att man låtsas som att allt är bra, är inte bra. Det här är framtidens politiker och makthavare som visar sig ha en så nonchalant syn på demokrati.

EFTER VALET HAR VALNÄMNDEN gjort stickprovskontroller och mejlutskick till de röstande för att kontrollera om någon eller några använt sig av andras personnummer för att rösta flera gånger. Utifrån denna uppföljning har sedan kårens inspektor Ulrika Haake, till vardags lektor i pedagogik vid Umeå universitet, gjort ett utlåtande. Hon menar att det inte kan styrkas att något utbrett valfusk förekommit, även om enstaka fall konstaterats.
– Det går inte att visa att systematiskt och medvetet valfusk förekommit. Däremot är det ett problem att säkerheten inte är högre, säger Ulrika Haake.
Inspektors utlåtande accepterades av valnämnden, som beslutade att inte göra något omval.

ULRIKA HAAKE SÄGER ATT uppdraget som inspektor innebär att iaktta och stötta kårens arbete och att det under årets kårval mycket handlat om att stötta valnämnden genom processen.
– Det har varit problem sedan internetvalen infördes och det var ännu fler incidenter förra året. Det är olyckligt att systemet inte är tillräckligt säkert.
De åtgärder som gjorts för att rätta till felaktigheterna är bland annat att stryka tre röster där studenter fått ett tackbrev för sin röst, trots att de inte hade röstat.

ULRIKA HAAKE ÄR TYDLIG med att något måste ske till nästa år. Hon menar att  kårens viktigaste uppgift nu är att förtydliga stadgarna så att de här problemen inte återkommer. Linus Lundström, valnämndens ordförande, håller med.
– Jag tror och hoppas att nästa kårfullmäktige tar ett beslut om hur frågan ska lösas så att det inte blir likadant nästa val. Valet har varit en ansträngande period för mig rent personligt och jag hoppas kunna lägga detta bakom mig nu, säger Linus Lundström.

ANDERS SAMUELSSON