Lars-Daniel Öhman vid institutionen för matematik och matematisk statistik får teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris för yngre lärare 2014.

Lars-Daniel Öhman.
Lars-Daniel Öhman.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska delas ut till yngre lärare som har haft en läraranställning i mindre än sju år. Med priset, som delas ut årligen, vill man ”synliggöra och uppmuntra yngre lärares engagemang och insatser i högskolepedagogisk utveckling”.

LARS-DANIEL ÖHMAN,  universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik, belönas för att han ”visat prov på ett tydligt och uppskattat pedagogiskt ledarskap, med intresse och engagemang, för att driva utveckling av undervisningen framåt”.

HAN UNDERVISAR i flera olika kurser i matematik, men med tonvikt på kurser i diskret matematik.
– Så det är mest datavetare och industriella ekonomer på inriktningen mot logistik och optimering, säger han.

HAN ÄR OCKSÅ MEDFÖRFATTARE till kursboken Introduktion till högre studier i matematik, som gavs ut 2012 och används på introduktionskurser för ingenjörer. Dessutom intresserar han sig för ämnet skönhet i matematiken  och har varit med och anordnat seminarier och workshops kring detta.
Vad handlar ”skönhet i matematiken” om?
– Enkelt och intuitivt uttryckt kan man säga att det är ”aha-upplevelser”. Det kan handla om att upptäcka eller plötsligt förstå ett samband eller ett mönster, och denna känsla är något som många matematiker anger som en del av varför de gillar sitt ämne.

I DAGSLÄGET ÄR han föräldraledig, men han börjar undervisa igen i samband med terminsstarten i höst. Det pedagogiska priset, med prissumman 25 000 kronor, får han ta emot under Umeå universitets vårpromotion den 24 maj.

TILLÄGGAS KAN att Lars-Daniel Öhman frilansade för Vertex under åren 2002 till 2012, både som skribent, med fokus på specialintresset serieböcker, och som korrekturläsare.