Umeå Biotech Incubator har tilldelats 15 miljoner för att forskningen ska nå utanför akademins gränser. Pengarna kommer i förlängningen från Stefan Persson, ordförande i H&M, som kritiserats för utnyttjande av arbetare i tredje världen.  

Jennie Ekbeck är vd för UBI.
Jennie Ekbeck är vd för UBI.

Umeå Biotech Incubator, UBI, stöttar forskning inom Life science som omfattar läkemedel och diagnostik. Forskare får hjälp av UBI i att ta sin forskning från akademin till färdig produkt på marknaden. Det är en lång och dyr process, eftersom det krävs djupgående tester och analyser innan en produkt är redo.
Jennie Ekbeck, vd för UBI, förklarar att pengarna inte blir stipendier, utan att UBI använder dem i sitt arbete med att stötta forskarna i att ta sin forskning vidare ut på marknaden.

HENRIK ANTTI och Elin Chorell, båda verksamma som forskare vid Umeå universitet, tar just nu hjälp i sitt projekt av UBI i sin forskning kring ett nytt hälsotest. De forskar på metabolismen i kroppen och har funnit att det finns ämnen i blodet som ger en bra bild på vilken kost och träning som passar för olika personer. Projektet är enligt Elin Chorell i startskedet och de vill därför inte kommentera det i nuläget.

DET ÄR FAMILJEN Erling-Perssons Stiftelse som tilldelat UBI anslaget. Pengarna kommer i förlängningen från donationer av Stefan Persson, ordförande i H&M. H&M har kritiserats för utnyttjande av arbetare i tredje världen. Jennie Ekbeck säger att UBI inte reflekterat över vad pengarna kommer ifrån – det viktiga är att de behövs för forskningen.

VERTEX FRÅGAR om det inte är motsägelsefullt att de pengar som UBI menar ska “förbättra liv” är moraliskt ifrågasatta pengar, men Jennie Ekbeck har ingen åsikt om det.
– Mitt mål med pengarna är att forskningen ska vara samhället till nytta, säger hon.

ANNELIE MARKGREN