Buller, cannabis och akademisk karriär. I nya Vertex kan du läsa om hur alla tre faktorerna finns med, i för- eller bakgrunden, för många studenter i Umeå.

smoke_nyVertex har i en färsk enkätundersökning pejlat in 133 umeåstudenters syn på och egna erfarenheter av cannabis. I Vertex nr 7:2013, som utkommer om en dryg vecka, redovisar vi resultatet av undersökningen. Det är intressant, så mycket kan vi säga redan nu.

HÖG LJUDNIVÅ och buller är studenternas vanligaste klagomål vad gäller arbets- och studiemiljön, enligt universitetets arbetsmiljösamordnare. Vi intervjuar doktoranden som tvingat fly sitt rum på grund av störande renoveringsbuller.

EN AKADEMISK karriär kan innebära både proffesur och rektorstitel. Vi kollar in vägen för två före detta studenter fram till professorstiteln – och granskar även bråket och strulet kring tillsättningarna av nya rektorer för Konsthögskolan och Arkitekthögskolan.
Och som vanligt: en hel massa annat.

VERTEX NR. 7:2013 utkommer den 1 oktober. Du som bor i något av stans studentbostadsområden får den helgen innan. I samma veva läggs tidningen ut i Vertex tidningsställ på campus.