Vänsterstudenterna, Socialdemokraterna och Moderat student bildar ny styrelse för Umeå studentkår under nästa läsår. I styrelsen finns också en liten överraskning.

Efter att Umeå studentkår gjort ett antal stadgeförändringar fördelas alla platser i kårstyrelsen – förutom posterna som ordförande samt 1:a och 2:a vice ordförande – utifrån valresultatet i kårvalet. Metoden som används är jämkade uddatalsmetoden.

Eftersom VSF, S och M fick så stor andel av rösterna fördelas samtliga platser till dem. Med ett undantag: Kvarkens Kamrater får också en ledamotsplats i styrelsen, då VSF upplåter en av sina platser till Kim Holm (KK).
– Kim har ett genuint intresse för kårverksamhet, vilket är jätteroligt. Vi vill ha en engagerad styrelse där samarbete står i fokus. Detta är vi övertygade om att Kim från KK kommer bidra till, säger blivande kårordförande Nils Persson (VSF).

På konstituerande kårfullmäktige i tisdags valdes Nils Persson till ny kårordförande, Jonas Nordström (S) till 1:a vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor och Rebecca Carlander (VSF) till 2:a vice kårordförande med ansvar för arbetsmiljö och lika villkor.

Övriga ledamöter i nya styrelsen blir Malin Malm (S), Kim Holm (KK), Karin Löfvenmark (VSF) och Anton Bergström (M). Suppleanter blir Joel Nordlander (S), Frida Fjellström (S), Michelle Chicchetti (VSF), Hanna Haglund (VSF) och Rasmus Höjer (M).

Umeå studentkårs nya styrelse tillträder formellt den 1 juli.