Blivande läkare får i rollspel träna på att be patienter eller anhöriga om ursäkt när de varit försumliga och gjort fel eller betett sig respektlöst.

Övningen sker i samband med den andra nationella konferensen om utbildningsmomentet Professionell utveckling, som hålls i Umeå i slutet av denna vecka.

Alla läkarutbildningar i Sverige har numera inslag som fokuserar på bemötande, etik och hur man som läkare kan hantera svåra eller känsliga problem. Hit hör hur man frågar om alkoholbruk och hur man lämnar svåra besked – men också hur man som läkare ska hålla sig alert och utvecklas i sin lyhördhet och sitt bemötande.

Missnöje mot läkare rör ofta brister i deras beteende och förhållningssätt. Patienter känner sig negligerade, överkörda eller respektlöst bemötta. Därför ingår både rollspel och tid för eftertanke i läkarutbildningen.

Under konferensen i Umeå presenteras flera utbildningsinslag från de olika studieorterna – däribland övningen ”Att be om ursäkt”