Man blir vald för den man är och inte vilket parti man tillhör.
Det säger Umeå naturvetar- och teknologkårs ordförande Helena Dahlberg om NTK:s valprocess, som skiljer sig avsevärt från Umeå studentkårs.

Helena Dahlberg.
Helena Dahlberg.

Medan partierna inom Umeå studentkår förbereder sig för kårval har Umeå naturvetar- och teknologkår fram till 22 mars samlat in nomineringar till nästa års kårstyrelse. Kårernas valprocesser skiljer sig åt på flera sätt. Inom NTK får alla medlemmar nominera personer, eller sig själva, till posterna som kårordförande, studiesocialt ansvarig, utbildningsbevakare, arbetsmarknadsansvarig, informationsansvarig och studerandeledamot.

NÄR NOMINERINGARNA är klara kontaktar en valberedning de nominerade för att bekräfta deras intresse. Därefter intervjuar valberedningen de nominerade och presenterar ett styrelseförslag som sektionsrepresentanter tar ställning till på valfullmäktige.
– Det är ett system som fungerar bra. Det är personval så man behöver inte vara engagerad i ett parti och ragga röster, tycker NTK:s ordförande Helena Dahlberg.

HON GICK SJÄLV IGENOM denna process för ett år sedan och menar att intervjun var lite som en arbetsintervju.
– Det var lite nervöst faktiskt. På intervjun tar de reda på hur man är som person, vad man kan och hur man tycker och tänker.
Vilka egenskaper bör den nye ordföranden ha?

– Han eller hon bör ha koll på kåren och dess struktur och ska gärna ha varit involverad inom kåren tidigare. Det kan även vara bra att ha någon form av ledarerfarenhet.

ATT VARA ORDFÖRANDE två år i följd är möjligt, om nominering inkommer, men det är inget som Helena Dahlberg funderar på. Istället hoppas hon att hennes efterträdare ska få en lika givande period som hon säger sig ha haft.
– Man lär sig fruktansvärt mycket. Jobbet handlar mycket om att leda andra i arbetet. Visst är det bra att kunna mycket i början, men man kommer långt med vilja och förmåga att peppa andra.
Finns det tillräckligt med studentinflytande över era val?

– Ja det tycker jag. Fullmäktige är öppet för alla medlemmar. Dessutom är de som sitter i fullmäktige valda i de olika sektionerna som företräder studenterna.
NTK:s valfullmäktige hålls den 15 april och ungefär en vecka senare offentliggörs vilka personer som ska utgöra den kårstyrelse under läsåret 2013/2014.

TEXT OCH FOTO: ANDERS SAMUELSSON