Skadedjur som vägglöss och silverfiskar är inte helt ovanliga i Umeås studentlägenheter. Vertex har pratat med en student som haft ovälkommet besök.

Den som återkommer till en korridor som stått tom under sommaren kan upptäcka att några av de nya grannarna inte har mänsklig form. Under sommarstiltjen kan silverfiskar eller andra skadedjur ha flyttat in. Problemet är inte helt ovanligt, men många vill ändå inte basunera ut att de har dessa ovälkomna husdjur i sitt hem.

Den umeåstudent som Vertex pratat med angående sina silverfiskar väljer att vara anonym. Vi kan kalla henne Maria. Hon bor i korridor i en etta med kokskåp.

MARIA SÅG SILVERFISKARNA när de sprang in och ut på golvet under kokskåpet och under kyl och frys. Hennes första tanke var att det var äckligt, men hon vande sig till slut. En gång blev det dock lite för mycket.
–  Jag såg en på diskbänken…, säger hon.
Hon använde först klistriga fällor, men fick senare via ab Bostaden en sanering för att bli av med dem. Någon enstaka silverfisk har hon sett sedan dess men inte mer. Fler saneringar vill hon inte ha för så få silverfiskar då hon är lite avogt inställd till kemikalier.
– Hellre en sanering för lite än för mycket, slår Maria fast.

ENLIGT NILS-ERIK ANDERSSON, områdeschef vid AB Bostaden, är hög omsättning av hyresgäster en av förklaringarna till ohyran i studentkorridorer. Vanligast förekommande är vägglusen och därefter silverfisken. Kackerlackan är liksom vägglusen problematisk att ha, men under våren 2012 anmäldes den enligt Nils-Erik Andersson bara på ett ställe. Däremot har de två senaste terminerna nästan 200 fall av vägglus anmälts till AB Bostaden – vilket ökat skadedjursstatistiken markant.

Upptäcker man ohyra kontaktar man det skadedjursbekämpningsföretag som hyresvärden har avtal med, det varierar beroende på hyresvärd. Information brukar finnas i entrén. I förebyggande syfte tipsar Nils-Erik Andersson om städning för att inte ”utfodra” skadedjuren.

VERTEX BESÖKER ETT FÖRETAG som arbetar med skadedjursbekämpning i Umeå för att få veta mer. Ulf Skoglund, tekniker, berättar att man idag i första hand använder sig av biologiska fångstmetoder till exempel fällor, men att man sanerar med kemikalier då det krävs. Allt eftersom tas det fram mer hälsovänliga och riktade bekämpningsmedel.

Ulf Skoglund berättar också att den så kallade ohyran ofta är ett viktigt inslag i naturen där de fungerar som små ”dammsugare” och nyttodjur. Det är när de hamnar inomhus som det blir besvär. De flesta skadedjur – förutom kackerlacka som kan bära på smittor – innebär ingen hälsorisk utan är mest ”äckliga”.

ANNELIE MARKGREN
FOTO: LENNART FALK/ANTICIMEX