– Information är viktigt, men jag tror det är minst lika viktigt att ta till sig studenternas behov, att fråga sig ”vad är det som behövs?” Det säger valnämndens ordförande Linus Lundström angående hur man ska öka valdeltagandet inför Umeå studentkårs stundande kårval.

Inför förra valet sa valnämndens dåvarande ordförande Inge Breed att målet var att få 1 000 godkända röster. Det målet nåddes inte. Slutresultatet visade på 761 godkända röster från de totalt 5 796 kårmedlemmarna, vilket innebar ett valdeltagande på 13,4 procent. Detta beskrev valnämndens ordförande efteråt som ett kapitalt misslyckande.

I ÅR FINNS INGA konkreta målsiffror, utan istället siktar man på fler deltagare än förra året. Något som bland annat ska göras genom förbättrad utbildning av valarbetarna.
– Jag vill inte klaga på förra årets valnämnd, men det fanns problem, menar Linus Lundström. Bland annat fanns det flera ute i vallokalerna som inte kunde svara på de frågor som studenterna hade om valet, samt att det på vissa håll var problem med språkkunskapen. Utbytesstudenter kunde inte få information på engelska. Detta ska vi åtgärda i år.
De senaste valens låga deltagandesiffror oroar Linus Lundström.
– Det blir ett demokratiskt problem. Man kan med relativt få röster påverka hela valutgången. För att öka kårens legitimitet behövs ett högre valdeltagande. Jämfört med andra universitet har vi  bra siffror, men det säger väl mer om kårerna i allmänhet än om oss.
Det har i flera år talats om att kåren måste bli bättre på att informera för att öka intresset, men inget händer. Vad kan ni egentligen göra för att få fler röstande?
– Kåren måste visa upp sina resultat, vad de gör för studenterna, och följa upp detta. Då kan man förmedla vad kåren gör för studenterna. Den biten tycker jag har varit ganska dålig. Sen kåren kan bli bättre på att visa kopplingen mellan kår och sektion. Det finns många engagerade studenter i de olika sektionerna.

LINUS LUNDSTRÖM SÄGER att årets val kommer innehålla några nyheter jämfört med föregående år. I år kommer det finnas en vallokal i MIT-huset. Denna kommer alterneras med Beteendevetarhuset.
– Vi har många medlemmar i MIT-huset. Bland annat lärarstudenter som nu får större möjlighet att rösta.
En annan nyhet är att det kommer finnas en portabel vallokal för att på ett effektivare sätt kunna söka upp studenter som sitter runt om i husen.
–Vi ska även försöka ordna två valcaféer, ett i början och ett i slutet av valperioden, där partierna får tala i Lindellhallen.
Hur är känslan inför valet?
– Jag är hoppfull. Vi är en bra nämnd som haft bra möten. Det känns som om vi kan få fler röstande i år, säger Linus Lundström.
Internetvalet öppnar den 1 april och vallokalerna hålls öppna den 22 – 25 april. Valresultatet presenteras på en valvaka den 26 april.

ANDERS SAMUELSSON