Skippa avgifterna för internationella studenter. Sluta tala om kvalitet på studenterna. Och lägg ner Akademiska Hus. Det är Umeå studentkårs tips i ett öppet brev till den nya högskoleministern.

”Avgifter och finansieringsansvar på enskilda studenter vid vissa internationella utbildningssamarbeten riskerar en återgång till att återigen stänga ute de resurssvaga från vissa utbildningar”, skriver Umeå studentkår (US) i sitt öppna brev till nya högskoleministern Helene Hellmark Knutsson.

US menar också att förslaget på en godkänt-gräns i högskoleprovet visar att man missförstått provets funktion, ”att rangordna snarare än att sålla i urvalet av behöriga studenter”, och passar också på att uppmana att sluta tala om kvalitet på studenterna för att istället ”genomföra åtgärder för att öka kvaliteten i utbildningen”.

Resursfördelningssystemet, det sätt som staten fördelar pengar till universiteten, behöver också ses över, menar kåren i sitt brev. Dessutom föreslås en nedläggning av Akademiska Hus och en översyn av CSN. ”Många studenter hamnar i kläm och blir utan försörjning på grund av CSN:s bristande administrativa rutiner”, skriver Umeå studentkår.

Läs hela brevet på Umeå studentkårs hemsida.