Corona krisar. Entreprenörerna väntas lämna lokalerna inom kort – kanske redan nästa vecka. Det uppger Umeå studentkårs ordförande Fanny Eriksson.

I höstas tog Svensk Studentcatering AB över lokalerna efter Peter Haghjoo, som tidigare drivit Corona på entreprenad på uppdrag av Umeå studentkår. Redan under hösten fanns tecken på minskade intäkter för de nya entreprenörerna. Hyran har nu inte betalts sedan i november.
Kårordförande Fanny Eriksson kan inte säga om svensk Studentcatering AB blivit uppsagda eller själva valt att avsluta entreprenaden.
– Det är lite oklart just nu. Men vad jag förstått kan det bli så att de lämnar lokalerna redan efter helgen.

DET ÄR KÅRHUSSTIFTELSEN, där Umeå studentkårs fullmäktige väljer ledamöterna, som hyr ut Coronas lokaler till entreprenören. Kårhusstiftelsen hyr i sin tur lokalerna av Akademiska hus. Hyran är 100 000 kronor i månaden.
Att entreprenören nu tycks gå i konkurs – eller i alla fall inte ska driva Corona vidare – belastar därför Kårhusstiftelsen och Umeå studentkår med dryga hyreskostnader.
Påverkar det här Umeås studenter på något sätt?
– Ja, det påverkar ju nattlivet, det blir en klubb mindre på campus och det är ju tråkigt, säger Fanny Eriksson.
Påverkas avgiften för Umeå studentkårs medlemmar?
– Nej, det ska inte bli några höjda avgifter.

FÖRLOPPET HAR GÅTT snabbt på slutet, efter de första krissignalerna i höstas, säger Fanny Eriksson. Hon kan i dagsläget inte säga om Umeå studentkår kommer att söka efter en ny entreprenör som ska driva Corona eller om lokalerna ska användas till annat.
– Det måste vi diskutera först. Helst med så många parter som möjligt. Vilken verksamheten den än blir i lokalen måste den vara drivbar så att de som sköter den kan betala hyran.

SENARE IDAG ONSDAG har Umeå studentkårs fullmäktige möte. Då ska frågan diskuteras vidare.
Vertex har utan framgång sökt representanter för Svensk Student Catering AB för en kommentar.